ทดสอบ code hilighter นะครับ

posted on 24 Apr 2012 20:59 by nocommenz
  echo phpinfo();
ขอขอบคุณ http://robocon.exteen.com/20110112/syntaxhighlighter-source-code มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

edit @ 24 Apr 2012 21:39:53 by NocommenZ

edit @ 24 Apr 2012 21:52:39 by NocommenZ

Comment

Comment:

Tweet

<? php

echo "Hello World" ; //eiei

?>

confused smile

#1 By KT on 2012-04-24 21:23